Hírek

Elérhetőségek

Települési ösztöndíj pályázat

Jásztelek Községi Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében szociálisan hátrányos helyzetű közép-és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára.

A települési ösztöndíj célja, hogy a Jásztelken élő fiatalokat támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy a végzettségük megszerzését követően tudásukat a lakóhely szerinti településük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a fiatalok helyben maradását, valamint a vidék népességmegtartó erejét. Az ösztöndíj által elsődlegesen azok a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók részesülhetnek anyagi támogatásban, akik kiemelkednek a közösségi aktivitásukkal, társadalmi szerepvállalásukkal.

Az ösztöndíj pályázatra azok a Jásztelek Községi Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, hátrányos szociális helyzetű középfokú (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos intézmények tanulói, valamint a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj összege: 10.000.-Ft/hó, amely 10 hónapig kerül folyósításra. A támogatott tanulók  maximális száma 15 fő. A pályázat benyújtása az adatlap benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik, amely letölthető az alábbi linkekről.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 57/ 462-069.

A pályázati dokumentáció postai úton nyújtható be az alábbi címre:
Jásztelek Községi Önkormányzat 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
A borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.3- 16- 00019 „települési ösztöndíj”.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. augusztus hó 31. 16.00 óra.
Tekintettel arra, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, a tervezett beadás előtt egy héttel egyeztessenek munkatársainkkal a benyújtandó pályázati anyaggal kapcsolatban.

Tóth Nóra
polgármester

esba