Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről (2020. II. félév)

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. végzi a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést. Kérjük, hogy a gyűjtött hulladékaikat e tájékoztató szerint helyezzék ki kizárólag a szállítás napján az ingatlanuk előtti közterületre.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontja Jásztelek településen:

  Július Augusztus Szeptember Október November December
Sárga zsák 13 10 14 12 9 14
Zöld zsák 14 11 15 13 10 15

 

Ingatlanonként 1db. sárga és 1 db zöld zsákot juttatunk el, és a megadott időpontban a kihelyezett zsákok helyett csere zsákot biztosítunk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben munkatársaink a zsákokban háztartási hulladékot vagy egyéb nem odavaló anyagokat, veszélyes hulladék, építési- bontási törmeléket, stb. találnak, a zsákot nem szállítják el!
SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

  • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
  • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
  • Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba.

„Tapossa Laposra!”A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el.
A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető.
 

ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, konyhai hulladék. (kivétel ételmaradék) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák méretét.