Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag igénylésről

A szociális célú tüzelőanyag támogatásban a Jásztelek község közigazgatási területén élő és bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesíthető.
Szociális célú szén támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, kivéve azon háztartásokat, melyben több család él, bizonyíthatóan külön háztartást vezetve. Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki az aktív korúak ellátására, időskorúak aki az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, valamint aki Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A támogatás iránti kérelmet 2023. október 25. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú szén támogatás iránt" nevű formanyomtatványon.
A nyomtatvány ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál igényelhető.

Tóth Nóra
polgármester