Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról

Tisztelt Tanulók és Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején továbbra is biztosítani kell a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21.§-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

A települési önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést köteles biztosítani az általa fenntartott bölcsődében, óvodában, illetve a közigazgatási területén lévő a tankerületi központ, illetve szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben.

A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
-    a bölcsődében és a óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére;

-    az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek részére;

-    a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére.

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:
-    az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére;

a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére.
A fenti körbe nem tartozók esetében teljes térítési díj ellenében biztosítható az étkeztetés.
Az intézmény gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettsége kiterjed valamennyi, az adott intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekre.

Hivatalunk a Jászberényi Városi Önkormányzattal felvette a kapcsolatot, hogy itt helyben Jásztelken tudjuk biztosítani az itt lakó, de Jászberényben tanuló gyermekek intézményi étkeztetését.

A fentiekre tekintettel, ha van olyan tanuló aki részére az oktatási intézménye szerinti önkormányzat nem biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést és azt szeretné itt Jásztelken igénybe venni, kérjük mielőbb jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalnál hivatali időben a  +36-57-462-069 és központi telefonszámon, vagy e-mail-ben a jegyzo.telek@invitel.hu illetve a titkarsag.telek@invitel.hu címen.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző