Hírek

Elérhetőségek

Lomtalanítás

lom
Dátum
Szervező
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt

Fentiekkel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket:

Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.

  • Szolgáltatást csak szerződött partnereink jogosultak igénybe venni.
  • A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
  • A lomtalanítás során a nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra. Az apróbb méretű lomokat kérik zsákban, vagy dobozban kihelyezni a szétszóródás megelőzése érdekében. A kikészített lomokat kizárólag a jelzett időpontban szállítják el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a később kirakott hulladékot a szolgáltató nem szállítja el.
  • Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó
faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem,
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból
származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk NEM szállítja el.

A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a szolgáltató tulajdonát képezi, így annak bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!

Településünk és környezetünk tisztasága érdekében kérjük Önöket, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék ki elszállításra szánt lom hulladékaikat!

Az esemény helyszíne térképen