Hírek

Elérhetőségek

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Jásztelek Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyert a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2017.02.03. 15:25:56 időpontban 1826320080 iratazonosító számú támogatási kérelmünk alapján.

Az elnyert támogatási összeg: 83,94 millió Ft.

 

A projekt célja Jásztelek vonatkozásában a következő: az érintett útszakasz megfelelő állapotú legyen, hiszen nem csupán a gazdák, hanem a turizmus kapcsán is valós igény jelentkezik ezen terület felújítására, Jánoshida kapcsán egy 90 lóerős MTZ traktor beszerzése a külterületi utak karbantartásához.

Jásztelek Község Önkormányzata 2019. április hó 11. napján „Külterületi utak építése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított. EKR azonosítószám: EKR000361132019. A nyertes kivitelező a PE-DA KER Kft lett. A szerződéskötés megtörtént, a nettó ajánlattételi ár 63.277.928 Ft. A támogatás mértéke 90 %.

Az érintett útszakaszok:

  • II. rész:

építési engedély száma JNT/002/00113-21/2017 0155/2 és 0176 hrsz-ú utak kiépítése 756,58 m hosszban

  • III. rész:

 046 hrsz-ú, és 0155/2 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út burkolat felújítása

2020.01.22-án került sor a műszaki átadás-átvételre. A JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedés és Útügyi Osztály 2020.07.13.-án adta meg a Jásztelek 0155/2 és a 076 hrsz-ú külterületi utak mezőgazdasági utak forgalomba helyezési engedélyét.

A projekt fizikai befejezése 2020.08.31.