Hírek

Elérhetőségek

Közlemény közmeghallgatásról

Ügy tárgya: 32. sz. főút Jászberény-Szolnok (31. sz. főút csp.-M4 csp. között) 11,5 tonnás burkolat megerősítése, valamint településeket elkerülő utak , párhuzamos kerékpárutak építése tárgyban környezeti hatásvizsgálat

Kérelmező (Ügyfél) megnevezése, székhelye: Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)

Tervezett létesítmény, tevékenység helye, tevékenység rövid leírása:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) meghatalmazásából a VIKÖTI  Mérnöki Iroda Kft. (rövidített név: VIKÖTI Kft. , székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) a 32. sz. főút Jászberény-Szolnok (31. sz. főút csp.-M4 csp. között) 11,5 tonnás burkolat megerősítése, valamint településeket elkerülő utak , párhuzamos kerékpárutak építése  tárgyban  EPAPIR-20230302-13225 és EPAPIR-20230302-13280  azonosítószámon környezeti hatástanulmányt nyújtott be a  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A projekt szerepel az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.21. –32. számú főút, Hatvan-Szolnok közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel- pontjában.

A fenti tevékenység a  környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. pontja  ( Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe) alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatában hozott döntésektől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A tervezett projekt nyolc szakaszra tagolható, az engedélyezési tervek az alábbi felosztásban készülnek majd. Jelen környezeti hatástanulmány  nem követi le ezen szakaszolást, a dokumentáció a tervezett három létesítményt (32. sz. főút burkolat megerősítése, kerékpárút, elkerülő utak) egészében vizsgálja.

  • szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés a 31 és 32 sz. főutak csomópontja és Jásztelek térsége között
  • szakasz: Jásztelek elkerülő út, az átkelési szakaszon burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés. Híd műtárgy építése a Zagyván (3+271), ill. a Mizsei Holt-Zagyván (3+851)
  • szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés Jásztelek elkerülő út vége és Jánoshida térsége között
  • szakasz: Jánoshida és Jászalsószentgyörgy elkerülő út (az átkelési szakaszon burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés)
  • szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés Jászalsószentgyörgy elkerülő út vége és 32135 j. úti csomópont között
  • szakasz Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés 32135 j. úti csomópont - M4 között
  • szakasz: Meglévő M4 autót csomópontjához kapcsolódó megvalósult fejlesztés mellett kerékpárút építése
  • szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés az M4 autóút projekt keretében megvalósult burkolat megerősítés vége és Szolnok, Széchenyi István körút között

A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak vizsgálata, valamint a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági hozzájárulás megszerzése.

A dokumentáció tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.

Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóságnak közmeghallgatást kell tartania a  környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.)  Korm. rendelet 9. § (1) bek. alapján.

A közmeghallgatás helyszíne: Szolnok, Ady E. út 35-37.  Előadó terem

A közmeghallgatás ideje: 2023. április 19.  szerda 10.00 óra

A közmeghallgatáson hang –és képfelvétel csak a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánjának előzetes engedélyével készíthető.

Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.