Hírek

Elérhetőségek

Közlemény a 2023/2024-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről

Jásztelek Községi Önkormányzat beiratkozást hirdet a Jászteleki Százszorszép Óvoda és Bölcsődébe.

Helyszíne: Jászteleki Bölcsőde, Szabadság út 84.

2023. szeptember 25-én hétfőn 9:00 - 11:00 óráig

A felvételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy milyen okból kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ alapján (Gyvt.)

 1. mindkét szülő/törvényes képviselő munkavégzése miatt, ideértve a GYED, GYES melletti munkavégzést is,
 2. szülő/törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele,
 3. szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben való részvétele

Tájékoztatom Önöket, hogy a kérelemben megjelölt okokat igazolni kell!

A bölcsőde ellátási területe: Jásztelek település közigazgatási területe

 • Felvételt nyerhetnek Jásztelek községben munkahellyel rendelkező szülők gyermekei.
 • Az intézménybe Jásztelek községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek nyerhetnek felvételt.
 • További szabad kapacitások esetén területi megkötöttség nélkül nyerhetnek felvételt a gyermekek.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • munkáltatói igazolás (a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi időtartamáról)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek és a szülők lakcím kártyája
 • Egyedülálló szülő esetén, egyedülállóság igazolása. /Emelt családi pótlék határozat/egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
 • 3 vagy több gyermekes család esetén — családi pótlék határozat (MÁK-tól)
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény
 • jelzőrendszeri javaslat (amennyiben rendelkezésre áll.)
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata
 • a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható