Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás

Jásztelek község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/II§ alapján 2023. október 24. napja és 2023. november 15. napja között ebösszeírást rendelek el. Az összeírás ebenként egy - az önkormányzat honlapján alább megtalálható -, adatlap kitöltésével történik

Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege minimum 30.000.-Ft. Az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot bejelenteni.

 

Felhívom az ebtartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 01-től a négy hónapnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó e kötelezettségének nem tesz eleget minimum 45.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az ebösszeíró adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról, valamint átvehető a Községháza titkárságán.

Kérem, hogy segítsék munkánkat, és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget. Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kiss Csaba
jegyző

Csatolmány(ok):