Hírek

Elérhetőségek

Képviselőtestületi ülés

Értesítem, hogy a Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 12-én kedden 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza (Jásztelek, Szabadság út 71.)

Napirend:

 

  1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről, lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
    Előadó: Tóth Nóra polgármester
  2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására, valamint a költségvetési rendelet megalkotására
    Előadó: Tóth Nóra polgármester
  3. Egyebek

Tóth Nóra
polgármester