Hírek

Elérhetőségek

Jászteleki Százszorszép Óvoda

A modern, tágas, emeletes épület több mint három évtizede a helyi termelőszövetkezet támogatásával épült, 1983 óta ad otthont az óvodás gyermekeknek. A három csoportszobából, egy tornaszobából és kisegítő helyiségekből álló épület jelenleg 75 főnek biztosít ideális életteret. A csoportszobák természetes alapanyagú bútorai, esztétikus eszközei biztosítják a gyermekek kényelmét, fejlesztik ízlésvilágukat. A játék, tanulás eszközei megtalálhatók, a feltételek adottak az óvodás gyermekek képességeinek fejlesztéséhez. Az intézményben jelenleg hat óvodapedagógus, egy pedagógus asszisztens és három dajka dolgozik. Az óvoda nevelőtestülete a Gáspár pedagógiára építkező Fábián Katalin által készített Tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján végzi az óvodáskorú gyermekek nevelését-oktatását.

A program választásánál döntő szempont volt, hogy nevelésfilozófiájában, óvoda és gyermekképében összecseng az óvodapedagógusok nevelési elképzeléseivel. Gyermekközpontú pedagógia, figyelembe veszi a gyermekek eltérő egyéni képességeit, életszükségleteit. Cél-, feladat- és tevékenységrendszere követi az óvodapedagógiai hagyományokat. Fő célként a gyerekek szociális életképességének fejlesztését vállalja fel a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Lehetővé teszi a változó gyermeki szükségletek kielégítését, a társadalmi normákkal, szokásokkal való találkozást.

Elérhetőségeink:

Cím: 5141 Jásztelek, Szabadság út 57
Telefon: 57/462-048
E-mail: telekovi@freemail.hu